Logo
Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан

Цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал

Системд нэвтрэх

Эрэлттэй үйлчилгээ

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв

“Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийг байгуулсанаар хөрөнгө оруулагчдад үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг нэг дороос, хурдан шуурхай хүргэж, цаг хугацааг хэмнэж, цаашилбал, хөрөнгө оруулагчдын сэтгэл ханамжид эерэгээр нөлөөлж, итгэлийг сэргээн шинэ болон дахин хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх боломжийг бүрдүүлж байна.

1264+
Тодорхойлолт
1000+
Лавлагаа
1300+
Хэрэглэгч
3500+
Нийт авсан үйлчилгээ

Мэдээ мэдээлэл

Хамтран Ажиллаж Буй

Төрийн байгууллагууд

Хэрэглэгчийн бүртгэл