Logo

B1 ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх (90 хүртэл хоног)

Үйлчилгээний мэдээлэл

Гадаадын Иргэн, Харьяатын Газар
-
Хувь хүн 
-
Үйлчилгээний танилцуулга

Визийн зөвшөөрөл гэж гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /Гадаадын иргэн, харьяатын газар/, эсхүл гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /Гадаад харилцааны яам/-аас гадаад улсад суугаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт болон хилийн боомтод виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичиг.

Тухайн үйлчилгээг авахын тулд дараах аргуудаас сонгон системд нэвтэрч болно. Үүнд:
  • Танилт нэвтрэлтийн ДАН нэгдсэн систем  (нэг удаагийн нууц үгээр)
  • Тоон гарын үсэг (хувь хүн, ААН-ийн)
  • Интернэт банкны эрх (Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Төрийн банк, ХААН банк гэх мэт...)
#Баримт бичгийн нэр
1Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт гаргасан тухай албан бичиг

2Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол гэрчилгээ тэдгээрийн хуулбарын хамт

3Гадаад паспортын хуулбар

Паспортын хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байна

4Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон тодорхойлолт

5Гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байсан эсэх талаар харьяалах орны засаг захиргааны, эсхүл цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт

6Визийн зөвшөөрөл мэдүүлэгчийн сүүлийн 6 сарын дансны хуулга

7Шаардлагатай бусад баримт бичиг

8Хүсэлт гаргагч иргэний мэдээлэл

Уригч аж ахуйн нэгжийг төлөөлж байгаа хүнийг итгэмжлэх

9Тэмдэгтийн хураамж

(Голомт банкны 1320000052 дансанд Визийн Зөвшөөрөл 1 хүн 2500₮)

1

"Хөрөнгө оруулагчийн үйлчилгээний цахим систем"-д нэг удаагийн нууц үг, тоон гарын үсэг, интернэт банкны эрхээс сонгож нэвтэрнэ.

2

Үйлчилгээний өргөдлийг бөглөж, үйлчилгээний нөхцөлийг бөглөснөөр үргэлжилнэ.

3

/тэмдэгтийн хураамж/

4

Үйлчилгээний хүсэлтийн баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, ХУР системээс холбогдох мэдээллийг татаж урьдчилсан баталгаажуулалтыг оруулна.

5

шийдвэрийг баталгаажуулна.

6

Баталгаажуулсан шийдвэрийг хүсэлт гаргагчид олгоно.

Хэрэглэгчийн бүртгэл