Logo

Олон улсын хилийн боомт дээрээс "Т" ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх

Үйлчилгээний мэдээлэл

Гадаадын Иргэн, Харьяатын Газар
-
Хувь хүн 
-
Олон улсын хилийн боомт дээрээс "Т" ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
  1. Үндэсний хөгжлийн газраас олгосон хөрөнгө оруулагчийн тодорхойлолт
  2. Байгууллагын оршин суух зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг
  3. Паспортын хуулбар (хүчинтэй хугацаа 6 сараас доошгүй)
  4. Оршин суух үнэмлэхний сканнердсан хуулбар
  5. Оршин суугаа сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт
  6. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл хууль ёсны итгэмжлэх, иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт
  7. Маягт-2 ийг бөглөх
  8. Тэмдэгтийн хураамж (ОСҮ-Оршин суух үнэмлэх)
  9. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт бичиг баримт шаардана /татварын тодорхойлолт/

Хэрэглэгчийн бүртгэл