Logo

Оршин суух зөвшөөрөл хүсэх (B2 - Хөрөнгө оруулагч)

Үйлчилгээний мэдээлэл

Гадаадын Иргэн, Харьяатын Газар
-
Хувь хүн 
Ажлын 10 хоног
Үйлчилгээний танилцуулга

Визийн зөвшөөрөл гэж гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /Гадаадын иргэн, харьяатын газар/, эсхүл гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /Гадаад харилцааны яам/-аас гадаад улсад суугаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт болон хилийн боомтод виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичиг.

Тухайн үйлчилгээг авахын тулд дараах аргуудаас сонгон системд нэвтэрч болно. Үүнд:
  • Танилт нэвтрэлтийн ДАН нэгдсэн систем  (нэг удаагийн нууц үгээр)
  • Тоон гарын үсэг (хувь хүн, ААН-ийн)
  • Интернэт банкны эрх (Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Төрийн банк, ХААН банк гэх мэт...)
#Баримт бичгийн нэр
13.5 см х 4.5 см хэмжээтэй цээж зураг

2Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;

3Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт

Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, уригдагч иргэний Монгол Улсад байх хугацаа, виз олгох газар зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах

4Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол гэрчилгээ тэдгээрийн хуулбарын хамт

5Хүсэлт гаргаж буй ажилтанд тухайн байгууллагаас олгосон итгэмжлэх, ажлын газрын үнэмлэх, иргэний үнэмлэхний хуулбар

6Хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон тодорхойлолт

7Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт

8Татварын тодорхойлолт

9Шаардлагатай бусад баримт бичиг

10Монгол Улсын виз

11Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн штамп дарагдсан хуудас

1

"Гадаадын иргэн харьяатын өгөгдлийн нэгдсэн систем"-д нэг удаагийн нууц үг, тоон гарын үсэг, интернэт банкны эрхээс сонгож нэвтэрнэ.

2

Үйлчилгээний өргөдлийг бөглөж, үйлчилгээний нөхцөлийг бөглөснөөр үргэлжилнэ.

3

/тэмдэгтийн хураамж/

4

Үйлчилгээний хүсэлтийн баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, ХУР системээс холбогдох мэдээллийг татаж урьдчилсан баталгаажуулалтыг оруулна.

5

шийдвэрийг баталгаажуулна.

6

Баталгаажуулсан шийдвэрийг хүсэлт гаргагчид олгоно.

Хэрэглэгчийн бүртгэл