Logo

B1-1 ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх (90 хүртэл хоног)

Үйлчилгээний мэдээлэл

Гадаадын Иргэн, Харьяатын Газар
-
Хувь хүн 
-
Үйлчилгээний танилцуулга

Визийн зөвшөөрөл гэж гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /Гадаадын иргэн, харьяатын газар/, эсхүл гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /Гадаад харилцааны яам/-аас гадаад улсад суугаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт болон хилийн боомтод виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичиг.

Тухайн үйлчилгээг авахын тулд дараах аргуудаас сонгон системд нэвтэрч болно. Үүнд:
  • Танилт нэвтрэлтийн ДАН нэгдсэн систем  (нэг удаагийн нууц үгээр)
  • Тоон гарын үсэг (хувь хүн, ААН-ийн)
  • Интернэт банкны эрх (Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Төрийн банк, ХААН банк гэх мэт...)
#Баримт бичгийн нэр
1Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт гаргасан тухай албан бичиг

2Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол гэрчилгээ тэдгээрийн хуулбарын хамт

3Үндсэн (B1) иргэний паспортын хуулбар

4Тухайн хамаарал бүхий этгээд (гадаадын иргэн)-ийн паспортын хуулбар

5Хамаарал бүхий этгээд болохыг нотлох баримт бичиг

6Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, ажилтны бичиг баримтын хуулбар

7Тэмдэгтийн хураамж (Голомт банкны 1320000052 дансанд Визийн Зөвшөөрөл 1 хүн 2500₮)

1

"Хөрөнгө оруулагчийн үйлчилгээний цахим систем"-д нэг удаагийн нууц үг, тоон гарын үсэг, интернэт банкны эрхээс сонгож нэвтэрнэ.

2

Үйлчилгээний өргөдлийг бөглөж, үйлчилгээний нөхцөлийг бөглөснөөр үргэлжилнэ.

3

/тэмдэгтийн хураамж/

4

Үйлчилгээний хүсэлтийн баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, ХУР системээс холбогдох мэдээллийг татаж урьдчилсан баталгаажуулалтыг оруулна.

5

Шийдвэрийг баталгаажуулна.

6

Баталгаажуулсан шийдвэрийг хүсэлт гаргагчид олгоно.

Хэрэглэгчийн бүртгэл