Logo

Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тодорхойлолт

Үйлчилгээний мэдээлэл

Татварын Ерөнхий Газар
-
Байгууллага 
-
Үйлчилгээний танилцуулга

Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тодорхойлолт нь татварын байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн системээс шалгаж, батлагдсан маягтын дагуу олгох, цахим үйлчилгээ юм.

Тухайн үйлчилгээг авахын тулд дараах аргуудаас сонгон системд нэвтэрч болно. Үүнд:
  • Танилт нэвтрэлтийн ДАН нэгдсэн систем  (нэг удаагийн нууц үгээр)
  • Тоон гарын үсэг (хувь хүн, ААН-ийн)
  • Интернэт банкны эрх (Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Төрийн банк, ХААН банк гэх мэт...)
#Баримт бичгийн нэр
1Бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүй (Уг үйлчилгээ бүрэн цахимжсан.)

1

"Хөрөнгө оруулагчийн үйлчилгээний цахим систем"-д нэг удаагийн нууц үг, тоон гарын үсэг, интернэт банкны эрхээс сонгож нэвтэрнэ.

2

Үйлчилгээний өргөдлийг бөглөж, үйлчилгээний нөхцөлийг бөглөснөөр үргэлжилнэ.

3

Холбогдох үр дүнг хэвлэх, файлаар татах эсхүл цахим шуудангаар илгээж болно.

Хэрэглэгчийн бүртгэл