Logo

Нийгмийн даатгалын лавлагаа авах

Үйлчилгээний мэдээлэл

Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар
-
Хувь хүн 
-
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа юм

1.  Үйлчилгээ авах бусад боломжууд 
- Өөрт ойр байрлах Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс 
- Тухайн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага болон түүний салбар, нэгжээс 
 

2.  Анхаарах зүйлс (тухайн үйлчилгээтэй холбоотой)
-  ДАН (танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн систем) цахим орчинд тухайн иргэнийг таньж, баталгаажуулахын тулд таны утас өөрийн нэр дээр байх шаардлагатай.

 
Бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүй (Уг үйлчилгээ бүрэн цахимжсан.)

Хэрэглэгчийн бүртгэл