Logo

Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа

Үйлчилгээний мэдээлэл

Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар
-
Байгууллага 
Шууд
Үйлчилгээний танилцуулга

Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг улсын бүртгэлийн байгууллагын хуулийн этгээдийн мэдээллийн нэгдсэн системээс шалгаж, батлагдсан маягтын дагуу олгох, цахим үйлчилгээ юм.

Тухайн үйлчилгээг авахын тулд дараах аргуудаас сонгон системд нэвтэрч болно. Үүнд:
  • Танилт нэвтрэлтийн ДАН нэгдсэн систем  (нэг удаагийн нууц үгээр)
  • Тоон гарын үсэг (хувь хүн, ААН-ийн)
  • Интернэт банкны эрх (Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Төрийн банк, ХААН банк гэх мэт...)
#Баримт бичгийн нэр
1Бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүй (Уг үйлчилгээ бүрэн цахимжсан.)

1

"Хөрөнгө оруулагчийн үйлчилгээний цахим систем"-д нэг удаагийн нууц үг, тоон гарын үсэг, интернэт банкны эрхээс сонгож нэвтэрнэ.

2

Хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч аль эсвэл гүйцэтгэх удирдлага энэхүү лавлагааг авах боломжтой. Энэ хэсэгт гарч ирэх талбаруудыг бөглөнө. Та хянаж үзээд дараагийн шатыг дарна.

3

Үйлчилгээний хүсэлт Илгээх товчийг дарна.

4

Хэрэглэгч дээрх лавлагаа авах хүсэлтээ илгээснээр програм дата баазаас энэхүү лавлагааг боловсруулаад хүсэлт гаргагчид шууд харуулна. Хэвлэн авах боломжтой байна.

Хэрэглэгчийн бүртгэл